POLSKI KOMITET ELEKTROSTATYKI

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Jednym z zadań PKES SEP jest wspieranie i integracja badań naukowych i wdrożeń w technikach wykorzystujących zjawiska i procesy elektrostatyczne. Jednym z podstawowych zadań PKES SEP, od początku jego działalności, jest wykrywanie, badanie i zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez nadmierną kumulację ładunków elektrostatycznych i wyładowania elektrostatyczne. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z tworzeniem norm i przepisów dotyczących zapobiegania zapłonowi atmosfer wybuchowych, ochrony przyrządów półprzewodnikowych, badaniami nad nowymi materiałami syntetycznymi o własnościach antystatycznych, badaniami własności energetycznych wyładowań elektrostatycznych różnych typów, rozwojem aparatury pomiarowej do wspomagania oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne. Działalność ta nie jest wykonywana bezpośrednio przez PKES SEP, gdyż wymaga ona złożonego i dobrze wyposażonego aparaturowo nowoczesnego zaplecza badawczego. Prowadzą ją członkowie Komitetu w swoich macierzystych instytucjach naukowo-badawczych i poprzez instytucje państwowe. Również jest prowadzona intensywna działalność szkoleniowa.

 

Członkowie Komitetu

L.P.

Imię i nazwisko

Instytucja

Kontakt

Prezydium

1

dr inż.
Przemysław Kędzierski

Główny Instytut Górnictwa

www.elektrostatyka.gig.eu

 

pkedzierski@gig.eu

Przewodniczący Komitetu

2

dr inż.
Zygmunt Grabarczyk

Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB

zygmunt.grabarczyk@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego Komitetu

3

prof. dr hab. inż.
Maria Jędrusik

Politechnika Wrocławska

maria.jedrusik@pwr.wroc.pl

Sekretarz Naukowy Komitetu

4

mgr inż. Anna Jakiel

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX

biuro@ittcertex.pl

Sekretarz Organizacyjny Komitetu

5

mgr Arkadiusz Sobczyk

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

arkadiusz.sobczyk@imp.gda.pl

członek Prezydium Komitetu

6

prof. dr hab. inż.
Ryszard Kacprzyk

Politechnika Wrocławska

ryszard.kacprzyk@pwr.wroc.pl

członek Prezydium Komitetu

7

dr inż.
Sabina Domaradzka

Politechnika Łódzka

sabina.domaradzka@p.lodz.pl

8

dr inż.
Wiesława Urbaniak-Domagała

Politechnika Łódzka

wurbando@p.lodz.pl

9

prof. dr hab.
Andrzej Gajewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

gajewski@uek.krakow.pl

10

Michał Górski

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX

biuro@ittcertex.pl

11

prof. dr hab. inż.
Anatol Jaworek

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

strona www

 

anatol.jaworek@imp.gda.pl

 

12

dr hab. inż. prof.
Adam Kempski

Uniwersytet Zielonogórski

a.kempski@iee.uz.zgora.pl

 

13

dr inż.
Jan Maria Kowalski

Instytut Przemysłu Organicznego

kowalski@ipo.waw.pl

 

14

dr inż.
Andrzej Krupa

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

strona www

 

krupa@imp.gda.pl

 

15

mgr inż.
Sylwia Krzemińska

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Filia w Łodzi

sykrz@ciop.lodz.pl

 

16

mgr inż.
Andrzej Kurdziel

Metronic Systems

a.kurdziel@metronic.com.pl

 

17

dr inż.
Ryszard Machnik

Akademia Górniczo-Hutnicza

machnik@agh.edu.pl

 

18

dr inż.
Krzysztof Maźniewski

Politechnika Śląska w Gliwicach

krzysztof.mazniewski@polsl.pl

 

19

mgr inż.
Lucyna Michalak

Instytut Włókiennictwa

a.kurdziel@metronic.com.pl

 

20

prof. dr hab. inż.
Jerzy Mizeraczyk

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

jmiz@imp.gda.pl

 

21

dr inż.
Leszek Ptasiński

Akademia Górniczo-Hutnicza

elpe@agh.edu.pl

 

22

inż.
Andrzej Rusin

Akademia Górniczo-Hutnicza

rusin@agh.edu.pl

 

23

dr inż.
Marek Szczerbiński

Akademia Górniczo-Hutnicza

masz@agh.edu.pl

 

24

dr inż.
Arkadiusz Świerczok

Politechnika Wrocławska

arkadiusz.swierczok@pwr.edu.pl

 

25

mgr inż.
Marcin Talarek

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

mtalarek@komag.eu

 

26

prof. dr hab. inż. Romuald Włodek

Akademia Górniczo-Hutnicza

gewlodek@cyf-kr.edu.pl

 

27

mgr inż.
Małgorzata Wróblewska-Piórkowska

Instytut Przemysłu Organicznego

wroblewska@ipo.waw.pl

 

28

dr inż.
Ryszard Żuczkowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

zofia.kulisiewicz@upwr.edu.pl

 

 

do góry