POLSKI KOMITET ELEKTROSTATYKI

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Zawartość strony

Aktualności

Członkowie Komitetu

Aktywności

 

Jednym z zadań PKES SEP jest wspieranie i integracja badań naukowych i wdrożeń w technikach wykorzystujących zjawiska i procesy elektrostatyczne. Jednym z podstawowych zadań PKES SEP, od początku jego działalności, jest wykrywanie, badanie i zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez nadmierną kumulację ładunków elektrostatycznych i wyładowania elektrostatyczne. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z tworzeniem norm i przepisów dotyczących zapobiegania zapłonowi atmosfer wybuchowych, ochrony przyrządów półprzewodnikowych, badaniami nad nowymi materiałami syntetycznymi o własnościach antystatycznych, badaniami własności energetycznych wyładowań elektrostatycznych różnych typów, rozwojem aparatury pomiarowej do wspomagania oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne. Działalność ta nie jest wykonywana bezpośrednio przez PKES SEP, gdyż wymaga ona złożonego i dobrze wyposażonego aparaturowo nowoczesnego zaplecza badawczego. Prowadzą ją członkowie Komitetu w swoich macierzystych instytucjach naukowo-badawczych i poprzez instytucje państwowe. Również jest prowadzona intensywna działalność szkoleniowa.

 

 

Członkowie Komitetu

L.P.

Imię i nazwisko

Instytucja

Kontakt

Prezydium

1

dr inż.
Przemysław Kędzierski

Główny Instytut Górnictwa

www.elektrostatyka.gig.eu

 

pkedzierski@gig.eu

Przewodniczący Komitetu

2

dr inż.
Zygmunt Grabarczyk

zygmunt.grabarczyk@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego Komitetu

3

dr hab. inż.
Maria Jędrusik,
prof. PWr

Politechnika Wrocławska

maria.jedrusik@pwr.wroc.pl

Sekretarz Naukowy Komitetu

4

mgr inż. Anna Jakiel

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX

biuro@ittcertex.pl

Sekretarz Organizacyjny Komitetu

5

mgr Arkadiusz Sobczyk

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

arkadiusz.sobczyk@imp.gda.pl

członek prezydium Komitetu

6

dr inż.
Piotr Barmuta

Politechnika Białostocka

barmuta@pb.edu.pl

7

prof. dr hab. inż.
Antoni Cieśla

Akademia Górniczo-Hutnicza

8

prof. dr hab. inż. Kazimierz Cywiński

Politechnika Białostocka

kpo@we.pb.edu.pl

9

dr inż.
Sabina Domaradzka

Politechnika Łódzka

sabina.domaradzka@p.lodz.pl

10

dr inż.
Wiesława Urbaniak-Domagała

Politechnika Łódzka

wurbando@p.lodz.pl

11

prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek

Politechnika Śląska w Gliwicach

zbigniew.gacek@polsl.pl

 

12

prof. dr hab.
Andrzej Gajewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

gajewski@uek.krakow.pl

 

13

Michał Górski

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX

biuro@ittcertex.pl

 

14

prof. dr hab. inż.
Anatol Jaworek

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

strona www

 

anatol.jaworek@imp.gda.pl

 

15

prof. dr hab. inż.
Ryszard Kacprzyk

Politechnika Wrocławska

ryszard.kacprzyk@pwr.wroc.pl

 

16

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Politechnika Gdańska

w.kamrat@ely.pg.gda.pl

 

17

mgr inż
Andrzej Kasprzyk

 

18

dr hab. inż. prof.
Adam Kempski

Uniwersytet Zielonogórski

a.kempski@iee.uz.zgora.pl

 

19

dr inż.
Ryszard Machnik

Akademia Górniczo-Hutnicza

machnik@agh.edu.pl

 

20

dr inż.
Jan Maria Kowalski

Instytut Przemysłu Organicznego

strona www

 

kowalski@ipo.waw.pl

 

21

mgr inż.
Sylwia Krzemińska

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Filia w Łodzi

sykrz@ciop.lodz.pl

 

22

dr inż.
Andrzej Krupa

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

strona www

 

krupa@imp.gda.pl

 

23

mgr inż.
Andrzej Kurdziel

Metronic Systems

a.kurdziel@metronic.com.pl

 

24

dr inż.
Krzysztof Maźniewski

Politechnika Śląska w Gliwicach

krzysztof.mazniewski@polsl.pl

 

25

mgr inż.
Lucyna Michalak

Instytut Włókiennictwa

a.kurdziel@metronic.com.pl

 

26

prof. dr hab. inż.
Jerzy Mizeraczyk

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

jmiz@imp.gda.pl

 

27

dr inż.
Leszek Ptasiński

leszpta@gmail.com

 

28

inż.
Andrzej Rusin

Akademia Górniczo-Hutnicza

rusin@agh.edu.pl

 

29

dr inż.
Franciszek Starzyk

Politechnika Krakowska

fstarzyk@if.pk.edu.pl

 

30

dr inż.
Marek Szczerbiński

Akademia Górniczo-Hutnicza

masz@agh.edu.pl

 

31

dr inż.
Arkadiusz Świerczok

Politechnika Wrocławska

arkadiusz.swierczok@pwr.edu.pl

 

32

mgr inż.
Marcin Talarek

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

mtalarek@komag.eu

 

33

dr inż.

Bronisław Wiechuła

Główny Instytut Górnictwa

www.kdbex.eu

 

b.wiechula@gig.eu

 

34

prof. dr hab. inż. Romuald Włodek

Akademia Górniczo-Hutnicza

gewlodek@cyf-kr.edu.pl

 

35

prof. dr hab.
Andrzej Wolny

Politechnika Warszawska

wolny@ichip.pw.edu.pl

 

36

dr inż.
Elżbieta Targosz Wrona

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

etargosz@ath.bielsko.pl

 

37

mgr inż.
Małgorzata Wróblewska

Instytut Przemysłu Organicznego

wroblewska@ipo.waw.pl

 

38

dr inż.
Ryszard Żuczkowski

zofia.kulisiewicz@upwr.edu.pl

 

39

dr inż.
Paweł Żyłka

Politechnika Wrocławska

pawel.zylka@pwr.wroc.pl

 

do góry

 

Aktualności

02.04.2014

Na Politechnice Wrocławskiej odbyło się spotkanie podsumowujące kadencję 2010 – 2014 oraz wybory nowego zarządu na kadencję 2014 – 2018. W Spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Pan mgr inż. Krzysztof KOLONKO.

04.04.2014

W Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach otwarto dydaktyczne Laboratorium Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy. W nowym Laboratorium znalazło się stanowisko dydaktyczne do badań elektryczności statycznej. Przy organizacji Laboratorium pomocy udzielili pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa.

link

02.04.2015

W marcu odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego KT 143 (na kolejną kadencję) jak i głosowanie w sprawie wyboru jego Zastępcy.

Na  czteroletnią kadencję  został powołany Przewodniczący KT Pan Zygmunt Grabarczyk i Zastępca Przewodniczącego Pan Przemysław Kędzierski.

Warto przypomnieć i podziękować odchodzącemu Przewodniczącemu KT 143, Panu Janie Marii Kowalskiemu, za całą dotychczasową, pełną zaangażowania pracę na rzecz KT 143 oraz niezwykłą serdeczność i pomoc okazywaną mi od samego początku.

http://pzn.pkn.pl/kt/info/9000129137

02.06.2017

16 maja 2017 roku pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa, pan mgr inż. Przemysław Kędzierski obronił rozprawę doktorską pod tytułem Identyfikacja i ocena skuteczności metod antystatyzacji materiałów stosowanych w górnictwie”. Przewód doktorski przeprowadzała Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa. Głównym celem pracy było opracowanie systematyki procesu antystatyzacji tworzyw sztucznych, procesu powszechnie przeprowadzanego w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Stopień naukowy nadano 02.06.2017.

Recenzje i streszczenie: https://www.gig.eu/pl/o-instytucie/rada-naukowa/postepowania-rozwojowe

 

26.10.2018

W tym dniu w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP.

Przed przystąpieniem do obrad uczczono minutą ciszy dotychczasowego Prezesa Pana profesora Juliusza Gajewskiego oraz zmarłych w ostatnim czasie Joannę Koprowską i Jana Strojnego.

W wyniku głosowania jawnego wybrano na nowego Przewodniczącego Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP pana dr inż. Przemysława Kędzierskiego, dotychczasowego członka Prezydium Komitetu.

Wybrano również nowy skład Prezydium Komitetu.

https://www.gig.eu/pl/newsy/26-pazdziernika-2017r-spotkanie-polskiego-komitetu-elektrostatyki-sep-w-gig

 

do góry

 

Aktywności

1

Członkowie Komitetu szczególnie aktywnie biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w Komitecie Technicznym (KT) nr 143 ds. Elektryczności Statycznej w PKN i Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) w komitecie technicznym TC 101 Electrostatics.

2

PKES SEP przywiązuje szczególną wagę do pracy na rzecz ochrony środowiska, realizując tym samym ustawowy obowiązek prowadzenia w tym zakresie działań naukowych i technicznych. Członkowie Zespołu Elektrofiltrów uczestniczyli w 4 projektach naukowo badawczych związanych z zagadnieniami poprawy parametrów eksploatacyjnych elektrofiltrów i ich skuteczności.

3

Istotnym elementem w działalności członków PKES SEP jest działalność edukacyjna. Działalność ta pozwoliła na wprowadzenie zagadnień wchodzących w zakres elektrostatyki stosowanej do obowiązującego zestawu przedmiotów wykładanych m.in. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Istotnym elementem dydaktycznym jest wprowadzenie problematyki

metrologii elektrostatycznej na konferencje krajowe tak z obszaru metrologii (MWK – Metrologia Wspomagana Komputerowo; PPM – Podstawowe Problemy Metrologii), jak i materiałoznawstwa (i-MITEL – Innowacyjne Materiały i8 Technologie w Elektrotechnice).

do góry